Opheffen verscherpt toezicht tankenpark NAM Delfzijl

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het verscherpt toezicht op het tankenpark van de NAM in Delfzijl beëindigd. Dit heeft de toezichthouder de NAM op 21 oktober 2020 per brief laten weten. 

Het tankenpark stond sinds oktober 2018 onder verscherpt toezicht naar aanleiding van de lekkage van 30 kubieke meter aardgascondensaat. SodM heeft de NAM opgedragen een aantal acties te nemen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen, waaronder het verbeteren van de veiligheidscultuur, een aantal technische maatregelen en het verbeteren van de samenwerking met lokale autoriteiten. SodM constateert dat de NAM voldoende voortgang heeft geboekt om het verscherpt toezicht op te heffen. Vanzelfsprekend blijft SodM in het kader van haar reguliere toezicht het tankenpark inspecteren.