Besluit last onder dwangsom Spirit lozingsnormen

Spirit Energy mag vanaf platform J6-A in de Noordzee geen productiewater meer lozen met een te hoog oliegehalte. Water dat bij de productie van olie en gas uit de diepe ondergrond komt, mag na zuivering in zee geloosd worden. Er zijn wel wettelijke grenzen aan het oliegehalte die daarbij in zee mag komen. Die grens is 30 mg/liter gemiddeld per maand en 100 mg/liter per monster. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Spirit Energy een dwangsom opgelegd voor elke keer dat het oliegehalte boven deze normen uit komt. De totale dwangsom kan oplopen tot maximaal 700.000 euro.