Vergunning voor EBN: verkenningsonderzoek aardwarmte met ontplofbare stoffen

SodM heeft besloten EBN namens de minister van EZK een aanvullende vergunning te verlenen om de bodem in Nederland te onderzoeken op mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. Het onderzoek gebeurt met geluidsgolven, opgewekt met ontplofbare stoffen. Om met deze stoffen te mogen werken is een vergunning nodig. Er zijn ook wettelijke voorschriften aan verbonden. SodM verleent de vergunning onder bepaalde voorwaarden en ziet er op toe dat EBN de vergunning naleeft.

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021' 1/13

PDF document | 1,3 MB

Brief | 11-02-2021

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021 Bijlage Gebiedenkaart SCAN' 2/13

PDF document | 181 kB

Brief | 11-02-2021

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021 bijlage Gebied C - West overzichtskaart' 3/13

PDF document | 6,1 MB

Brief | 11-02-2021

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021 bijlage Gebied C- West kaart 1 van de 10' 4/13

PDF document | 3,7 MB

Brief | 11-02-2021

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021 bijlage Gebied C - West kaart 2 van de 10' 5/13

PDF document | 4,1 MB

Brief | 11-02-2021

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021 bijlage Gebied C - West kaart 3 van de 10' 6/13

PDF document | 6,6 MB

Brief | 11-02-2021

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021 bijlage Gebied C - West kaart 4 van de 10' 7/13

PDF document | 7,2 MB

Brief | 11-02-2021

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021 bijlage Gebied C - West kaart 5 van de 10' 8/13

PDF document | 7,1 MB

Brief | 11-02-2021

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021 bijlage Gebied C - West kaart 6 van de 10' 9/13

PDF document | 6,5 MB

Brief | 11-02-2021

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021 bijlage Gebied C - West kaart 7 van de 10' 10/13

PDF document | 6,6 MB

Brief | 11-02-2021

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021 bijlage Gebied C- West kaart 8 van de 10' 11/13

PDF document | 6,9 MB

Brief | 11-02-2021

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021 bijlage Gebied C - West kaart 9 van de 10' 12/13

PDF document | 5,6 MB

Brief | 11-02-2021

Download 'Vergunning EBN AB-5528-2021 bijlage Gebied C - West kaart 10 van de 10' 13/13

PDF document | 6,8 MB

Brief | 11-02-2021

EBN krijgt een nieuwe vergunning voor onderzoek in het gebied Midden-Nederland (AB-5528-2021 revisie 1, aangegeven als gebied C West in de (bijgevoegde) Gebiedenkaart SCAN). Het onderzoek gebeurt op verschillende plaatsen, tussen nu en 31 juli 2022. Telkens voordat een onderzoek op een bepaalde plaats start, zal EBN de omwonenden en SodM daarvan op de hoogte stellen.

Deze vergunning is voor het gebruik van ontplofbare stoffen bij verkenningsonderzoek. Om het verkenningsonderzoek uit te voeren heeft EBN nog andere vergunningen nodig, bijvoorbeeld van gemeenten in het onderzoeksgebied. Deze vergunningen worden door de betreffende instanties verleend en niet door SodM.

De vergunningen zijn op 11 februari 2021 verstuurd naar EBN. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzending bezwaar maken tegen dit besluit. In de vergunningĀ leest u hoe dat moet.