Oordeel SodM over onderzoek NAM naar scheur buitenbuis Twente waterinjectie

In februari 2021 heeft de NAM een scheur geconstateerd in de buitenbuis van een waterinjectieput in Twente (ROW2). De NAM heeft deze bevinding aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gemeld en heeft conform de wettelijke verplichting een onderzoek uitgevoerd. SodM heeft het onderzoek van de NAM naar de scheur in de buitenbuis van een injectieput in Twente beoordeeld, en komt tot de volgende conclusies: 

  • Er zijn geen aanwijzingen dat er lekkage van productiewater heeft plaatsgevonden; 
  • Het incident had al in 2017 opgemerkt, onderzocht en bij SodM gemeld moeten worden;
  • SodM stelt alle activiteiten van de NAM rondom de injectie van productiewater afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek per direct onder verscherpt toezicht;
  • Op aangeven van SodM heeft de NAM de injectie van productiewater in de nabijgelegen injectieput uit voorzorg stilgelegd;
  • De NAM moet nader onderzoek doen naar de oorzaak van de scheur van SodM.

Het oordeel van SodM is mede tot stand gekomen op basis van beoordeling van het rapport van de NAM door een externe reviewer, die tot een vergelijkbaar oordeel komt.