Ontheffing voor EBN bij verkenningsonderzoek aardwarmte met ontplofbare stoffen regio Amsterdam

SodM heeft besloten EBN namens de minister van EZK een ontheffing te verlenen om de bodem in de regio Amsterdam te onderzoeken op de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. EBN heeft hiervoor eerder een vergunning gekregen van SodM

Ontheffing vergunning

Daar waar dit onderzoek op basis van de vergunning op afstanden groter dan 50 meter van gebouwen moet plaatsvinden, kan EBN met deze ontheffing het onderzoek ook dichter bij gebouwen uitvoeren. Dit is noodzakelijk om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren in de regio Amsterdam, gelet op de dichtheid van de bebouwing.
Het onderzoek gebeurt met geluidsgolven, opgewekt met ontplofbare stoffen die in de bodem worden gebracht. SodM verleent de ontheffing onder bepaalde voorwaarden en ziet er - als onafhankelijk toezichthouder - op toe dat EBN de werkzaamheden veilig uitvoert in lijn met de vergunning en de ontheffing. Belangrijk daarbij is dat EBN onder meer een minimum afstand van 30 meter van gebouwen moet hanteren.

Periode

Het onderzoek gebeurt op verschillende plaatsen, tussen nu en 31 juli 2022. Telkens voordat een onderzoek op een bepaalde plaats start, zal EBN de omwonenden en SodM daarvan op de hoogte stellen.
Deze ontheffing is voor het uitvoeren van verkenningsonderzoek op afstanden kleiner dan 50 meter van gebouwen. Daarnaast zijn er ook voorschriften en verbonden aan het gebruik van ontplofbare stoffen.

Om het verkenningsonderzoek uit te voeren, heeft EBN nog andere vergunningen nodig, bijvoorbeeld van gemeenten in het onderzoeksgebied. Deze vergunningen worden door de betreffende instanties verleend en niet door SodM.

Bezwaar maken

De ontheffing is op 22 juli 2021 verstuurd naar EBN. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzending bezwaar maken tegen dit besluit. In de ontheffing leest u hoe dat moet.