Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek Nedmag

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) acht het bezwaar dat is ingediend tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek ongegrond. 

De verzoeker van het handhavingsverzoek vindt zoutwinning door Nedmag in Veendam niet verantwoord door de bodemdaling buiten de grens van het instemmingsbesluit en vroeg SodM hierop te handhaven. SodM ziet het handelen van het bedrijf als noodzakelijke maatregel om herhaling van de lekkage uit 2018 te voorkomen. Daarom heeft SodM het handhavingsverzoek afgewezen. 

Tegen deze beslissing heeft de verzoeker bezwaar gemaakt. SodM heeft een hoorzitting georganiseerd waarin verzoeker het bezwaar kon toelichten. SodM heeft de bezwaren beoordeeld en acht deze ongegrond en ziet geen reden om het besluit van 14 april 2021 te herroepen.