Afwijzing handhavingsverzoek zoutwinning Veendam (Nedmag)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een verzoek om handhavend op te treden tegen Nedmag afgewezen. Verzoeker vindt verdere zoutwinning door Nedmag niet verantwoord door de bodemdaling buiten de grens van het instemmingsbesluit en vraagt SodM hierop te handhaven. SodM ziet het handelen van het bedrijf als noodzakelijke maatregel om herhaling van de lekkage uit 2018 te voorkomen.

Sinds de ondergrondse lekkage in 2018 houdt Nedmag de druk in de betreffende caverne laag door het aflaten van pekel. Gevolg ervan is dat het bedrijf de in het instemmingsbesluit op het winningsplan uit 2013 voorgeschreven maximale bodemdaling van 50 cm overschrijdt.

Passende beheersmaatregel

SodM ziet het aflaten van de pekel als noodzakelijke beheersmaatregel om ervoor te zorgen dat de scheur gesloten blijft. Daarnaast ziet SodM het als de effectiefste manier om scheurvorming in de toekomst te voorkomen. Handhavend optreden zou neerkomen op het beëindigen van de beheersmaatregel waardoor nieuwe problemen kunnen ontstaan. Ook is er concreet zicht op legalisatie van de situatie door het verwachte instemmingsbesluit op het winningsplan 2018. Voor SodM is er nu geen reden om handhavend op te treden.

Nieuwe cavernes

Het verzoek om geen winning toe te staan in nieuwe cavernes, is niet in strijd met de Mijnbouwwet omdat er geen winning plaatsvindt. Ook op dit punt wijst SodM het handhavingsverzoek af.

Bodemdaling door mijnbouw

Mijnbouw zoals zoutwinning veroorzaakt bodemdaling aan het maaiveld. Tijdens de winning moeten ondernemingen de bodemdaling meten. Lees meer over bodemdaling; daar staat ook een link naar een interactieve kaart op NLOG met bodemdaling door gas- of zoutwinning.

Woningeigenaars die denken schade aan hun woning te hebben door zoutwinning kunnen dit melden bij het mijnbouwbedrijf. Na de melding kunnen zij hulp vragen aan de Technische commissie bodembeweging. Binnenkort gaat deze regeling veranderen. Meer informatie bij de Commissie Mijnbouwschade.