Vergunning voor Vermilion: verkenningsonderzoek met ontplofbare stoffen in Friesland

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een vergunning aan Vermilion verleend om de diepe ondergrond in een deel van Friesland te onderzoeken, voor het verkrijgen van informatie over eventueel aanwezige aardgas houdende lagen en om bodemlagen die geschikt zijn voor geothermie te onderscheiden. Het onderzoek gebeurt met geluidsgolven, opgewekt met kleine hoeveelheden ontplofbare stoffen. Om met deze stoffen te mogen werken is een vergunning nodig. Er zijn ook wettelijke voorschriften aan verbonden. De vergunning is verleend onder bepaalde voorwaarden en SodM ziet er op toe dat Vermilion de vergunning naleeft.

Vermilion krijgt een vergunning voor onderzoek in het gebied ‘Hemelum’ (AB-5707-2021, aangegeven in de bijgevoegde Gebiedenkaart), gelegen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Het onderzoek gebeurt op verschillende plaatsen in het onderzoeksgebied, tussen nu en 31 december 2021. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 19:00 uur. Alleen buiten de bebouwde kom mogen werkzaamheden plaatsvinden tot 23:00 uur. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind oktober 2021 aanvangen en omstreeks eind december 2021 zijn afgerond.

Kaart van Friesland waar Vermilion verkenningsonderzoek met behulp van ontplofbare stoffen gaat uitvoeren.
Onderzoeksgebied Hemelum (bijlage bij vergunning Vermilion AB-5707-2021)

Deze vergunning is voor het gebruik van ontplofbare stoffen bij verkenningsonderzoek. Om het verkenningsonderzoek uit te voeren heeft Vermilion nog andere vergunningen nodig, bijvoorbeeld van de Minister van LNV en van gemeenten in het onderzoeksgebied. Deze vergunningen worden door de betreffende instanties verleend.

De vergunning is op 18 oktober 2021 verstuurd naar Vermilion. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzending bezwaar maken tegen dit besluit. In de vergunning leest u hoe dat moet.