Positief advies SodM op winningsplan gasveld LDS door Vermilion

SodM vindt dat het winningsplan LDS voldoet aan de voorwaarden voor de veiligheid en het milieu. Wel adviseert SodM extra voorschriften.

Olie- en gasprojecten moeten voldoen aan de Mijnbouwwet. Hierin staat dat uitvoerders volgens een geldig winningsplan moeten winnen. De uitvoerder Vermilion heeft de gevolgen van eventuele gaswinning van de LDS prospects in kaart gebracht; deze winning loopt van 2022 tot en met uiterlijk 2041. Het ministerie van EZK heeft verschillende partijen, waaronder SodM, gevraagd hierover te adviseren. SodM heeft op 23 april 2021 de minister van EZK geadviseerd dat de door SodM beoordeelde risico's van de voorgestelde gaswinning uit LDS voor de veiligheid en het milieu goed zijn beschreven en voorzien van passende beheersmaatregelen. De velden zijn nog niet aangetoond; na de opsporingsboring(en) wil Vermilion zo snel mogelijk gas gaan winnen door deze op te leveren als productieput(ten). SodM adviseert om voorschriften op te nemen bij een eventuele instemming voor het verkleinen van de onzekerheidsbandbreedte na de opsporingsboring(en) en het mogelijk beperken van de waterproductie.

Bevingen – laagste risico categorie

Vermilion heeft een seismisch risico analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de LDS gasvelden in de laagste risico categorie vallen. SodM onderschrijft de analyse van Vermilion. Bovendien is de meetnauwkeurigheid van het KNMI netwerk boven de LDS velden voldoende nauwkeurig om eventuele bevingen te registreren. Deze kunnen hoogstens lichte, niet-constructieve schade veroorzaken die door Vermilion wordt vergoed.

Bodemdaling maximaal 5cm

Vermilion verwacht dat de bodemdaling veroorzaakt door de voorgestelde en andere gaswinning in de omgeving maximaal 5cm zal zijn. SodM is het hier mee eens en verwacht niet dat deze bodemdaling een veiligheidsrisico geeft of schade veroorzaakt.

Winningsplan aanvraag en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp instemmingsbesluit voor het winningsplan LDS van 1 december 2021 tot en met 12 januari 2022 ter inzage gelegd. Het ontwerp en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.