SodM wijst handhavingsverzoek Waddenvereniging over zout- en gaswinning onder de Waddenzee af

SodM heeft een verzoek van de Waddenvereniging om handhavend op te treden tegen zout- en gaswinning onder de Waddenzee afgewezen, omdat deze winning in overeenstemming met de geldende winningsplannen plaatsvindt.