Advies SodM over gebouwen op wierden in de versterkingsopgave Groningen

Een wierde is een benaming voor een kunstmatige heuvel, alleen gebruikt in Groningen. Bij een aardbeving geeft de bijzondere bodemopbouw van de wierden een extra ‘opslinger-effect’. Daardoor ontstaan grotere seismische belastingen op maaiveld dan in het gebied naast de wierden. Dit effect was tot op heden nog niet meegenomen in de seismische risicoanalyses en (veelal) ook niet in de beoordeling van gebouwen in de versterkingsopgave. 

TNO heeft naar aanleiding van een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) mogelijke gevolgen hiervan voor seismische risicoanalyse en de versterkingsopgave in Groningen geanalyseerd. Vervolgens heeft SodM het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hierover geadviseerd. 

Toevoegen 48 adressen aan de versterkingsopgave

Uit de analyse van TNO en na onderzoek van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) blijkt dat er 48 adressen op wierden met een licht verhoogd risicoprofiel nog geen onderdeel zijn van de versterkingsopgave. SodM adviseert EZK deze toe te voegen aan de scope van de NCG zodat zij beoordeeld kunnen worden op veiligheid.

Seismische belasting bepalen

Door het extra 'opslinger-effect' is het effect van een beving op een gebouw op een wierde groter dan in het gebied daarnaast. Het is daarom nodig om te bepalen met welke seismische belastingen deze gebouwen moeten worden beoordeeld. SodM adviseert EZK te laten bepalen welke seismische belastingen voor de beoordeling van gebouwen op wierden zouden moeten worden aangehouden. Ook moet worden bekeken of dit eventueel gevolgen heeft voor eerder door de NCG beoordeelde gebouwen. SodM heeft EZK voorgesteld het Adviescollege Veiligheid Groningen dit te laten doen.