Advies SodM over de operationele strategie 2023-2024 voor Groningen-gasveld

De versterkingsopgave loopt ver achter op wat nodig is voor de veiligheid. Daarnaast laat de schade-afhandeling te lang op zich wachten, en blijft er schade komen door nieuwe aardbevingen. Door de energiecrisis komt hier ook nog de onzekerheid over extra inzet van het Groningen-gasveld bij. Dit alles werkt bij een deel van de inwoners door naar de gezondheid en leidt tot gezondheidsschade. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de staatssecretaris Mijnbouw daarom geadviseerd onzekerheid rondom de inzet van het Groningen-gasveld weg te nemen, en het veld per 1 oktober 2023 definitief te sluiten. 

De staatssecretaris heeft op 23 juni 2023 in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd het Groningen-gasveld uiterlijk 1 oktober 2024 definitief te zullen sluiten. Het ontwerpbesluit zelf en de bijbehorende adviezen vindt u op de website van Bureau Energieprojecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De terinzagelegging en de inspraaktermijn beginnen officieel op vrijdag 30 juni 2023. Iedereen kan dan een zienswijze geven op het ontwerp-vaststellingsbesluit.