Beoordeling halfjaarlijkse rapportage NAM over seismiciteit Groningen (november 2022 tot mei 2023)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de halfjaarlijkse rapportage van de NAM over de seismiciteit in Groningen beoordeeld. De rapportage betreft de periode november 2022 tot mei 2023. SodM is van mening dat de rapportage een volledig overzicht en een goede analyse geeft van de waargenomen bevingen. SodM heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier op 30 juni 2023 over geïnformeerd.

De rapportage laat zien dat de seismiciteit in het Groningen-gasveld licht is gedaald ten opzichte van het vorige halfjaar. Er hebben zich geen aardbevingszwermen voorgedaan, waardoor de aardbevingsdichtheid is afgenomen. Wel zijn er meer bevingen met een magnitude 1,5 of hoger geweest dan verwacht: tot 1 mei 2023 waren dit er 8, terwijl er 5 waren voorspeld (met een onzekerheidsbandbreedte van 2 tot 11 bevingen).

Omdat het aantal aardbevingen boven de 1,5 zich de afgelopen jaren rond de bovengrens van de verwachte bandbreedte van de modelvoorspellingen bevindt, heeft SodM eind 2021 geadviseerd hier nader onderzoek naar te doen. Op 1 november 2022 heeft de NAM de finale versie van het onderzoeksplan ingeleverd bij SodM, en is met de onderzoeken gestart. Daarnaast doet ook TNO, in opdracht van EZK, onderzoek naar de gevolgen van de hoger dan verwachte seismiciteit voor de publieke seismische dreigings- en risicoanalyse. SodM zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023 EZK adviseren over de implicaties van de uitkomsten van beide onderzoeken.