Last onder dwangsom voor Stedin Netbeheer B.V.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft aan Stedin Netbeheer B.V. een last onder dwangsom (LOD) opgelegd. Doel hiervan is dat Stedin zorgt dat de registratie van gasnetten actueel en compleet is. Het bedrijf wordt verplicht om uiterlijk 31 december 2023 zowel een doeltreffende procedure te hebben als om de maatregelen door te voeren die zij in haar plan van aanpak heeft beschreven om te komen tot een actueel en compleet BMR.