Ongegrond bezwaar tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek zoutwinning Heiligerlee

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het bezwaar ongegrond verklaard dat was gericht tegen de afwijzing van een eerder verzoek om handhavend op te treden tegen de voortzetting van de zoutwinning door Nobian in het Heiligerlee veld. Er is op grond van de argumenten genoemd in het bezwaarschrift geen grond voor handhavend optreden.