Beoordeling Meet- en regelprotocol Frisia Barradeel II 2021

SodM publiceert de inspectieresultaten van de uitvoering van het Meet- en regelprotocol van Frisia voor de putten Barradeel II: BAS2, 3 en 4, voor het jaar 2021. Omdat de winning in 2021 is gestopt, is dit de laatste rapportage van de zoutwinning onder land in Friesland.

Beoordeling

Alle geïnspecteerde aandachtspunten voldoen aan de gestelde norm. Dat betekent dat de bodemdaling tijdens de winning in 2021 is verlopen zoals deze vooraf bij het verlenen van de vergunning is berekend. Dit laat zien dat de effecten van zoutwinning stuurbaar zijn.

Winning gestopt; bodemdaling kan nog doorgaan

De vergunning is afgegeven voor de periode van winning. Nu de winning is gestopt en de putten worden afgesloten, kan de bodemdaling nog verder doorgaan. Omdat dit buiten de winningsperiode is, valt dit – in dit geval - ook buiten de vergunning. In de nieuwere vergunningen is in de berekeningen vooraf ook de bodemdaling meegenomen die optreedt na afloop van de winning.

Wat is een Meet- en regelprotocol?

Voorafgaand aan de winning moet een mijnbouwonderneming de bodemdaling als gevolg van de activiteiten onderzoeken. Als de voorspelde bodemdaling vraagt om extra mogelijkheden tot sturing (bijvoorbeeld door de gevoeligheid van het bovenliggende gebied of door onzekerheden in de voorspellingen) kan een Meet- en regelprotocol gevraagd worden als onderdeel van de vergunning. Het Meet- en regelprotocol beschrijft de jaarlijkse cyclus van bodemdalingsmetingen, aanpassingen aan het bodemdalingsmodel en mogelijke ingrepen in de productie. Jaarlijks dient de mijnbouwonderneming de uitwerking van dit protocol in bij SodM. SodM controleert of de bodemdaling vergund is, en of er eventueel bijgestuurd moet worden.

In het gepubliceerde stuk zijn de persoonsgegevens weggelakt.