Inspectie SodM diverse NAM-locaties Schoonebeek-veld (oktober/november 2023)

Inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hebben diverse NAM-locaties van het Schoonebeek-veld bezocht. 

Eén van de uitgevoerde inspecties was naar aanleiding van een signaal uit de omgeving over de opslag van watertank-trailers op de locatie 2300. SodM heeft geconstateerd dat er inderdaad twee lege watertank-trailers op deze locatie staan zonder de daartoe benodigde vergunning. Omdat de tanks leeg zijn, levert dit geen risico op voor het milieu. SodM heeft de NAM een waarschuwing gegeven en opgedragen deze tanks binnen 2 weken te verwijderen. 

De overige 12 punten waarop de locaties geïnspecteerd zijn, waren in orde.