Advies aan EZK over de bodemdaling van de Waddenzee als gevolg van gaswinning

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft, als voorwaarde bij de vergunning voor gaswinning, de NAM laten uitzoeken hoe de metingen van de bodemdaling onder de Waddenzee het best kunnen worden geanalyseerd. Dat heeft geleid tot een nieuwe techniek, LTS, die tot nu toe alleen op de gaswinning rond Ameland is toegepast. SodM heeft deze techniek in februari 2018 goed bevonden.

Nu de techniek er is, vindt SodM het logisch en noodzakelijk om de nieuwste inzichten ook toe te passen op alle andere gaswinning rond de Waddenzee. Daarmee kan duidelijk gemaakt worden of gaswinning in de Waddenzee leidt tot een aanvaardbare bodemdaling.