Last onder dwangsom voor Dana Petroleum voor ontbrekende drukmonitoring (31 mei 2023)

Dana Petroleum heeft de monitoring van de drukken in de tussenruimte tussen de binnen- en buitenbuis bij twee onderzeese gasputten hersteld na handhaving door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Regelmatige controle van deze drukken is van belang omdat afwijkingen in de druk kunnen wijzen op problemen met een put die, als die niet verholpen worden, kunnen leiden tot lekkage. SodM heeft een last onder dwangsom opgelegd van maximaal 1 miljoen euro per put om Dana Petroleum aan te sporen de monitoring van deze twee putten te herstellen vóór 1 november 2023. Dana Petroleum heeft de monitoring ondertussen hersteld, daarom hoeft het bedrijf de dwangsom niet te betalen.