Dana Petroleum herstelt monitoring onderzeese gasputten

Dana Petroleum heeft de monitoring van de drukken in de tussenruimte tussen de binnen- en buitenbuis bij twee onderzeese gasputten hersteld na handhaving door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Regelmatige controle van deze drukken is van belang omdat afwijkingen in de druk kunnen wijzen op problemen met een put die, als die niet verholpen worden, kunnen leiden tot lekkage. SodM heeft een last onder dwangsom opgelegd van maximaal 1 miljoen euro per put om Dana Petroleum aan te sporen de monitoring van deze twee putten te herstellen vóór 1 november 2023. Dana Petroleum heeft de monitoring ondertussen hersteld, daarom hoeft het bedrijf de dwangsom niet te betalen.  

Nabijheid Natura-2000 gebied

Dana Petroleum heeft zelf bij SodM gemeld dat de drukken tussen de binnen- en de buitenbuis bij twee onderzeese putten niet meer kon monitoren. Het ging om onderzeese putten P11-B-01 Van Nes en P11-C-01 Van Ghent in de nabijheid van Natura-2000 gebied De Bruine Bank. Deze putten zijn al enkele jaren gesloten, maar nog niet definitief verwijderd. Ook voor gesloten putten geldt dat deze regelmatig gemonitord, getest en zo nodig onderhouden moeten worden. Door het ontbreken van monitoring kan de integriteit van de putten niet worden gecontroleerd. Daardoor kunnen eventuele lekkages niet tijdig worden opgemerkt en verholpen. Met het herstellen van de monitoring heeft Dana Petroleum tijdig aan de eisen uit de last onder dwangsom voldaan.