Adviezen SodM - Zoutwinning Haaksbergen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het ‘winningsplan Haaksbergen’. SodM heeft geadviseerd over onderwerpen rondom veiligheid en milieu bij de zoutwinning in Haaksbergen. SodM adviseert de staatssecretaris om aan een eventuele vergunning een aantal voorwaarden te verbinden.  

Advies zout winningsplan Haaksbergen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op 31 augustus 2022 advies gegeven aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de zoutwinning in Haaksbergen. In dit advies staat dat het belangrijk is dat de door Nobian voorgenomen zoutwinning veilig en goed gebeurt.  Daarom vindt SodM het van belang dat er meer metingen en analyses gedaan worden. SodM adviseert de staatssecretaris om aan de eventuele vergunning een aantal voorwaarden te verbinden waarmee Nobian beter de veiligheid bij de zoutwinning bewaakt: het bedrijf moet een meetnetwerk klaar hebben voor de zoutwinning begint, bodembewegingen goed in de gaten houden, geld reserveren voor mogelijke (toekomstige) schade, de natuur en het water beschermen en cavernes veilig afsluiten na de zoutwinning. 

Aanvullend advies zout winningsplan Haaksbergen

Nobian heeft de plannen voor voorgenomen zoutwinning iets veranderd. Daarom heeft Nobian een nieuwe versie van het winningsplan ingediend. Opnieuw heeft de staatssecretaris aan SodM gevraagd om hierover te adviseren. Dit hebben wij gedaan op 21 november 2022. Volgens het gewijzigde winningsplan wil Nobian nu zout winnen uit 8 in plaats van 12 cavernes. Als gevolg is ook de totale hoeveelheid zout die ze willen winnen minder geworden. Er is nieuwe informatie over het veilig sluiten en nazorg van de cavernes. De veranderingen in het winningsplan veranderen het eerste advies van SodM niet. Er blijven zorgen over de veiligheid op langere termijn, ook nadat de zoutwinning is gestopt. Hoewel Nobian denkt dat de bodemdaling minder zal zijn dan eerst gedacht, is SodM het niet eens met hoe Nobian deze bodemdaling heeft berekend. SodM vindt dat er meer informatie nodig is over de veiligheid na het sluiten van de cavernes.