Advies SodM: sluit Groningen-gasveld per 1 oktober 2023

De versterkingsopgave loopt ver achter op wat nodig is voor de veiligheid. Daarnaast laat de schade-afhandeling te lang op zich wachten, en blijft er schade komen door nieuwe aardbevingen. Door de energiecrisis komt hier ook nog de onzekerheid over extra inzet van het Groningen-gasveld bij. Dit alles werkt bij een deel van de inwoners door naar de gezondheid en leidt tot gezondheidsschade. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de staatssecretaris Mijnbouw daarom geadviseerd onzekerheid rondom de inzet van het Groningen-gasveld weg te nemen, en het veld per 1 oktober 2023 definitief te sluiten. 

Stoppen gaswinning én versterking huizen nodig voor de veiligheid

Duizenden al beoordeelde huizen moeten nog steeds versterkt worden. Van huizen die nog beoordeeld moeten worden, is de verwachting dat een deel nog steeds versterkt moet worden. Bewoners kunnen door de voortdurende bevingen nog jarenlang te maken hebben met schade. Het langdurig wachten op de versterking en afhandeling van schade heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid van een deel van de inwoners. Onderzoek van het Gronings Perspectief laat zien dat een deel van de bewoners stress-gerelateerde gezondheidsklachten ontwikkelt, waaraan mensen vroegtijdig kunnen overlijden. Dit is met name het geval bij bewoners met meervoudige schade.

De jarenlange gaswinning heeft voor drukverschillen gezorgd in het Groningen-gasveld. Deze druk is zich nu aan het vereffenen. Dit proces veroorzaakt nog spanningen op breuken in de diepe ondergrond, die tot bevingen kunnen leiden. Daarom gaan de aardbevingen door, ook als de winning uit het Groningen-gasveld helemaal gestopt is. Het proces van drukvereffening zal mogelijk nog tientallen jaren duren. De verwachting is dat het aantal aardbevingen, en daarmee de kans op zware aardbevingen, wel afneemt.

Start inspraaktermijn op 30 juni 2023

De staatssecretaris heeft op 23 juni 2023 in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd het Groningen-gasveld uiterlijk 1 oktober 2024 definitief te zullen sluiten. Het ontwerpbesluit zelf en de bijbehorende adviezen vindt u op de website van Bureau Energieprojecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De terinzagelegging en de inspraaktermijn beginnen officieel op vrijdag 30 juni 2023. Iedereen kan dan een zienswijze geven op het ontwerp-vaststellingsbesluit.