TNO onderzoek frackoperaties in Nederland

TNO onderzocht in opdracht van SodM of (conventionele) frackoperaties leidden tot risico’s voor mens en milieu. Het onderzoek betrof frackoperaties tot nu toe in Nederland, uitgevoerd op het vaste land. Het is een verdieping van eerder onderzoek van SodM.  Doelstelling van het onderzoek was om te bepalen of TNO de conclusies van SodM kon onderschrijven. Dit is het geval.

Uit het onderzoek blijkt dat (conventioneel) fracking in Nederland tot nu toe veilig is toegepast, zonder nadelige gevolgen voor mens en milieu. Een kanttekening hierbij is wel dat op dit moment manieren ontbreken om mogelijke gevolgen van fracken op de lange termijn in de gaten te houden. Dit komt omdat landelijke meetnetten nog niet overal genoeg dekking hebben voor het meten van grondwaterkwaliteit en aardbevingen. SodM kijkt daarom of zij met behulp van meetinstrumenten van onder meer het KNMI, dit lange termijn onderzoek kan opstarten.