Quality control for the publication of offline data by KNMI (NORSAR)

In opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het KNMI de kwaliteit van de vroege aardbevingsdata gecontroleerd, waar mogelijk verbeterd en voor iedereen beschikbaar gemaakt. Het Noorse onderzoeksinstituut NORSAR heeft een onafhankelijke kwaliteitscontrole op de werkzaamheden uitgevoerd. Op basis van het werk van KNMI en NORSAR, beoordeelt SodM de resulterende dataset, inclusief informatie over de kwaliteit ervan, als het beste wat mogelijk is op basis van de beschikbare meetgegevens.