Bij mijnbouwinstallaties brandt soms een grote vlam om aardgas af te fakkelen. Mag dit zomaar?

Affakkelen is een noodzakelijke veiligheidsmaatregel voor mijnbouwinstallaties. Bijvoorbeeld als de druk in een installatie te hoog wordt, dan wordt het teveel aan gas via de fakkel veilig afgeblazen. Gebeurt dit niet, dan kan de installatie in het ergste geval ontploffen. Affakkelen gebeurt ook om de installatie gasvrij te maken voor onderhoud of sloop. 

Veiligheidsmaatregel

De duur van het fakkelen kan variëren. Soms zijn enkele minuten genoeg om de installatie weer veilig te krijgen, soms duurt dit langer. Overigens staan fakkels niet alleen bij locaties waar aardgas gewonnen wordt. Ook bij gas-opslagen en aardwarmte-installaties kan affakkelen noodzakelijk zijn voor de veiligheid.

Voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden of sloop

Affakkelen kan ook noodzakelijk zijn om onderhoudswerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren aan een mijnbouwput. Of om deze veilig te kunnen slopen. De installaties worden hiermee gasvrij en drukvrij gemaakt, in het belang van de veiligheid van werknemers en omwonenden. In dat geval moet de mijnbouwonderneming van te voren een werkprogramma indienen bij het Staatstoezicht op de Mijnen. SodM ziet er op toe dat de werkzaamheden conform werkprogramma worden uitgevoerd, bijvoorbeeld tijdens aangekondigde en onaangekondigde inspecties.

Hoe weet ik waarom er gefakkeld wordt?

Woont u in de buurt van een mijnbouwlocatie? U kunt dan de website van de mijnbouwonderneming raadplegen om te kijken of er onderhoudswerkzaamheden gepland zijn. Als een mijnbouwonderneming aardgas affakkelt uit oogpunt van veiligheid dan kan dit vaak niet van te voren aangekondigd worden. Deze veiligheidsmaatregel kan (en moet) immers direct ingezet kunnen worden. Mijnbouwondernemingen zijn daarom ook niet verplicht om het affakkelen in deze gevallen (vooraf) te melden aan SodM.

Effect op het milieu

Bij het affakkelen wordt aardgas verbrand en omgezet in CO2. CO2 is minder belastend voor het milieu dan methaan, het voornaamste bestanddeel van aardgas. Fakkelen is dus beter voor het milieu dan het gas te laten ontsnappen (‘venten’). De hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het affakkelen rapporteren mijnbouwondernemingen in hun elektronisch milieujaarverslag (e-mjv). Voor meer informatie over het toezicht van SodM op de uitstoot van methaan, vindt u hier.