Meer informatie over ondergrondse opslag Grijpskerk (Westerkwartier)

De Underground Gas Storage (UGS) Grijpskerk bevindt zich in de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen. De UGS is een voormalig gasveld dat gebruikt wordt voor de opslag van aardgas. Sinds 1997 werd hier hoogcalorisch aardgas opgeslagen, afkomstig uit kleine gasvelden. Sinds 1 april 2022 wordt de opslag gebruikt voor laagcalorisch gas. Nederlandse huishoudens maken gebruik van laagcalorisch aardgas – oorspronkelijk afkomstig uit het Groningen-gasveld. Door hoogcalorisch gas met stikstof te mengen, ontstaat ook laagcalorisch gas. In november 2021 heeft SodM het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd over de veiligheidsrisico's van het opslaan van laagcalorisch gas in deze ondergrondse opslag. Een verandering van de samenstelling van het aardgas in de opslag geeft geen extra risico's voor mens en milieu

Toezicht en inspecties

De meest risicovolle bedrijven in Nederland zijn aangewezen in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO). Voor deze bedrijven geldt een streng toezichtprogramma. De UGS is aangewezen als een BRZO-locatie. Daarom inspecteert SodM de locatie samen met de Veiligheidsregio. De BRZO-inspectierapporten vindt u hier op de website van BRZO+. Daarnaast controleert SodM of de NAM zich aan de voorwaarden uit het instemmingsbesluit houdt. Denk aan de maandelijkse productie- en injectievolumes, druk- en temperatuurmetingen per put en de maandelijkse druk in het reservoir. Jaarlijks oordeelt SodM of de NAM de gas-opslag opereert binnen de vastgestelde drukbegrenzingen. Bij de meest recente jaarrapportage was dit het geval.