Wat betekent het loslaten van het HRA-model voor de lopende versterkingsopgave?

Voor de lopende versterkingsopgave heeft het loslaten van het HRA-model geen gevolgen. De volgorde van op te nemen huizen blijft zoals vastgesteld in de versterkingsplannen van de gemeentes.

In deze plannen zijn de huizen die bij elkaar in de buurt staan geclusterd. De clusters zijn vervolgens geprioriteerd: clusters met veel huizen met verhoogd risico staan vooraan en de clusters met vooral gebouwen met een normaal risicoprofiel komen aan het eind. Door deze clustering worden huizen bij elkaar in de buurt op eenzelfde wijze aangepakt. Dit verbetert de uitlegbaarheid van de versterkingsoperatie.