Wat is de rol geweest van het HRA-model in de versterkingsopgave?

Zonder de HRA was het onmogelijk geweest om het aantal te onderzoeken gebouwen en de volgorde ervan op basis van risico vast te stellen. De HRA is in plaats gekomen van de contour waarbinnen alle gebouwen moesten worden onderzocht op veiligheid. Dankzij de HRA zijn er ook risicovolle gebouwen gesignaleerd die buiten deze contour liggen, aan de rand van het aardbevingsgebied, die tot dan toe geen onderdeel waren van de versterkingsopgave.

De HRA werkt als volgt. De HRA bevat een model met daarin alle huizen uit het aardbevingsgebied. Elk huis is ingedeeld in een gebouwtype. Op basis van het gebouwtype, de locatie, samenstelling van de bodem en het risico op aardbevingen op die plek, kan voor elk gebouw het risico worden ingeschat: normaal, licht verhoogd of verhoogd. Deze risico-inschatting is gebruikt om de omvang en de volgorde van de op te nemen woningen in Groningen vast te stellen. Deze prioritering is overgenomen in de lokale versterkingsplannenĀ van de gemeentes voor 2020. Hierbij heeft SodM geconstateerd dat gemeentes huizen met een verhoogd risico zoveel als mogelijk vooraan hebben gezet om opgenomen en beoordeeld te worden.