Besluit WOB-verzoek inzake zoutwinning Nedmag

SodM publiceert op verzoek documenten over het toezicht en de controle op de zoutwinning door Nedmag.

Download 'Wob-verzoek - Besluit IGM, leeswijzer en bestandenlijst'

PDF document | 1.011 kB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Gewijzigd winningsplan verzoek'

PDF document | 3,1 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Advies aan EZK over het winningsplan'

PDF document | 4,4 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Beschikking mbt instemming gewijzigd winningsplan'

PDF document | 2,4 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Besluit instemming gewijzigd winningsplan'

PDF document | 2 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Afschrift winningsplan 2015'

PDF document | 3,4 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Werkplan t.a.v. bulking factor'

PDF document | 3,8 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Abandonneringsrapportage'

PDF document | 3,1 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Uitstel beslissing over abandonment studie door SodM naar de tweede helft'

PDF document | 2,8 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Artikel 5 besluit winningsplan'

PDF document | 6,9 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Rapport en memo aardbevingen mail'

PDF document | 119 kB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Toezending diverse studies n.a.v. werkplan bulking factor'

PDF document | 1,6 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Rapport en memo aardbevingen'

PDF document | 1 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Rapport en memo aardbevingen mail'

PDF document | 44 kB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Rapport en memo aardbevingen'

PDF document | 426 kB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Stress subsidence faults reports'

PDF document | 3,2 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Geactualiseerde meetplannen voor de locatie Veendam'

PDF document | 7,1 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Meetplan 2007 met verzoek om advies aan EZK'

PDF document | 238 kB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Meetplan Nedmag 2008'

PDF document | 424 kB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Meetplan 2009 aanbieding ter goedkeuring bedembeweging'

PDF document | 3,8 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Meetplan 2010'

PDF document | 2,8 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Geactualiseerde meetplan is in orde bevonden'

PDF document | 2,6 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Meetplan 2011'

PDF document | 2,8 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Meetplan Veendam in orde bevonden'

PDF document | 2,2 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG toezending meetplan 2012'

PDF document | 24,9 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM meetplannen Meetplan Veendam in orde'

PDF document | 3,9 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Meetplan 2013'

PDF document | 2,8 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Meetplan 2013 in orde bevonden'

PDF document | 3 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Nedmag geactualiseerd meetplan Veendam 2014'

PDF document | 2,8 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG MEETPLAN 2014 TER BEOORDELING'

PDF document | 14 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM MEETPLAN 2015 NEDMAG VERZOEK OM GOEDKEURING'

PDF document | 2,3 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM MEETPLAN NEDMAG Geactualiseerd meetplan Veendam 2015'

PDF document | 4,3 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG MEETPLAN 2016'

PDF document | 14,5 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG INSTEMMING SODM MET MEETPLAN 2016'

PDF document | 4,2 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG MEETPLAN 2017 TER BEOORDELING'

PDF document | 16,1 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG INSTEMMING MET Geactualiseerd meetplan 2017 Veendam-Mg-zouten met betrekking tot'

PDF document | 4,5 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG MEETPLAN 2018 TER BEOORDELING'

PDF document | 16,7 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG Reactie actualisatie meetplan 2018'

PDF document | 3,1 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'WHC 1 2 NEDMAG RAPPORT EN MEMO AARDBEVINGEN Mail'

PDF document | 127 kB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'NEDMAG RAPPORT EN MEMO AARDBEVINGEN Memo'

PDF document | 1 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG RAPPORT EN MEMO AARDBEVINGEN 09012017 20170530 Mail'

PDF document | 44 kB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG RAPPORT EN MEMO AARDBEVINGEN 09012017 20170530 Memo'

PDF document | 430 kB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG STRESS SUBSIDENCE FAULTS REPORT 25-05-2017 20170530'

PDF document | 3,2 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'NEDMAG VEENDAM Rapport en memo aardbevingen'

PDF document | 151 kB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'rap nedmag analyse 2010'

PDF document | 14,2 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'rap nedmag kaarten 2010'

PDF document | 16,9 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'rap nedmag analyse 2012'

PDF document | 5 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG BODEMDALINGSANALYSE DD 29102014'

PDF document | 13,9 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG INFO OVER BODEMDALING VOOR 1993 TBV CONTOURKAART BODEMDALING VANAF 1972 Nedmag daling voor 1993'

PDF document | 439 kB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'NEDMAGBODEMDALING PRESENTATIE STUDIE SGS HORIZON 20170608-20170601 Results Phase 1a re-work for SodM'

PDF document | 2,6 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'NEDMAG BODEMDALING PRESENTATIE STUDIE SGS HORIZON 20170608 -Mail'

PDF document | 295 kB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'TOEZENDING VERZOEK ADVIES OP INGEDIENDE WINNINGSPLAN NEDMAG LOCATIES ONSHORE'

PDF document | 2,6 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Deel 1 Brief betreffende toezending in tweevoud kopieen van een aantal docementen en rapporten van onderzoek'

PDF document | 3,6 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Deel 2 Brief betreffende toezending in tweevoud kopieen van een aantal docementen en rapporten van onderzoek'

PDF document | 3 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Deel 3 Brief betreffende toezending in tweevoud kopieen van een aantal docementen en rapporten van onderzoek'

PDF document | 4,5 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Deel 4 Brief betreffende toezending in tweevoud kopieen van een aantal docementen en rapporten van onderzoek'

PDF document | 11,2 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Deel 5 Brief betreffende toezending in tweevoud kopieen van een aantal docementen en rapporten van onderzoek'

PDF document | 17,4 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG GEWIJZIGD WINNINGSPLAN'

PDF document | 1,5 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Brief van Nedmag Industries betreft bijlage Abandonment study Nedmag caverns 31 maart 2015'

PDF document | 14,7 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'Ontginningsplan Kalium en Magenesiumzoutwinning Veendam'

PDF document | 5 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG METINGEN TOEZENDING MEETRAPPORT ANALYSE BODEMDALING'

PDF document | 12 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG METINGEN TOEZENDING MEETRAPPORT ANALYSE BODEMDALING_2016_.pdf'

PDF document | 11,4 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG METINGEN TOEZENDING MEETRAPPORT ANALYSE BODEMDALING'

PDF document | 11,4 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG STUDIE NAAR SQUEEZEVOLUME'

PDF document | 3,3 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Download 'VEENDAM NEDMAG WINNINGSPLAN TOEZENDIN DIVERSE STUDIES'

PDF document | 9,5 MB

Wob-verzoek | 17-04-2018

Stichting ‘Stop Zoutwinning’ heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur in januari 2018 een verzoek gedaan om alle documenten die betrekking hebben op het toezicht, de controle en de handhaving van het goedgekeurde ontginningsplan en het goedgekeurde winningsplan van Nedmag in te zien - inclusief de plannen, evaluaties en onderzoeken.

SodM heeft de gevraagde informatie onderzocht, en publiceert deze behalve twee presentaties die als bedrijfsvertrouwelijk zijn aangemerkt. Twee andere documenten worden nog niet gepubliceerd, omdat Nedmag heeft aangegeven bezwaar te maken tegen publicatie ervan. Deze documenten worden twee weken na het besluit alsnog gepubliceerd, tenzij Nedmag naar de rechter stapt om publicatie tegen te houden.