Aanvullend Wob-verzoek over zoutwinning Frisia en Nedmag

Aanvullend Wob-verzoek over zoutwinning Frisia en Nedmag na het grotere wob-verzoek over incidenten bij zoutwinning.

Op 29 juli 2018 heeft SodM een wob-verzoek ontvangen over incidenten bij zoutwinning van AkzoNobel, Frisia en Nedmag. Over dit wob-vezoek heeft de inspecteur-generaal 5 september een besluit ondertekend tot vrijgeven van documenten. Op 13 september is er aanvullende informatie verzocht. Dit is behandeld als een afzonderlijk wob-verzoek. Op 11 oktober is het besluit op dit nieuwe wob-verzoek ondertekend en zijn de twee stukken verstrekt aan de verzoeker.