Besluit Wob-verzoek inzake zoutwinning Nedmag (februari 2019) deel 2

Download 'Ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag (Waterpassen peilmerken, 23 maart 2018)_Geredigeerd'

PDF document | 422 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bespreking schuur Veendam, 11 april 2018_Geredigeerd'

PDF document | 234 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Concept vergaderverslag 5 maart 2018 - Concept verslag werkgroep bodemdaling Nedmag 15 maart 2018_Geredigeerd'

PDF document | 529 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Concept vergaderverslag 5 maart 2018_Geredigeerd'

PDF document | 71 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Concept vergaderverslag 5 september 2018 - Concept besprekingsverslag 5 september 2018_Geredigeerd'

PDF document | 1,7 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Concept vergaderverslag 5 september 2018_Geredigeerd'

PDF document | 164 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Concept vergaderverslag 7 juni 2018 - Concept besprekingsverslag 7 juni 2018_Geredigeerd'

PDF document | 525 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Concept vergaderverslag 7 juni 2018_Geredigeerd'

PDF document | 187 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Concept vergaderverslag 23 november 2017 - Concept verslag werkgroep bodemdaling Nedmag 23 november 2017 versie 2_Geredigeerd'

PDF document | 543 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Concept vergaderverslag 23 november 2017_Geredigeerd'

PDF document | 356 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Concept vergaderverslag 30 november 2016 - Agenda werkgroep Nedmag 23-11-2017_Geredigeerd'

PDF document | 160 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Concept vergaderverslag 30 november 2016 - Concept verslag werkgroep bodemdaling Nedmag 30 november 2016_Geredigeerd'

PDF document | 453 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Concept vergaderverslag 30 november 2016_Geredigeerd'

PDF document | 382 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Definitief vergaderverslag 5 september 2018 - Verslag bestuurlijk overleg bodemdaling Nedmag 07-05-2018_Geredigeerd'

PDF document | 152 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Definitief vergaderverslag 5 september 2018_Geredigeerd'

PDF document | 368 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Invloed van bodemdaling door zoutwinning Nedmag op bebouwing (Rapport Deltares, december 2016)_Geredigeerd'

PDF document | 1,8 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Persbericht Nedmag (25 april 2018) - Nedmag sluit zoutveld Tripscompagnie_Geredigeerd'

PDF document | 270 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Persbericht Nedmag (25 april 2018)_Geredigeerd'

PDF document | 365 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Stukken 5 september 2018 - Agenda werkgroep Nedmag 05-09-2018_Geredigeerd'

PDF document | 24 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Stukken 5 september 2018 - Concept besprekingsverslag 7 juni 2018_Geredigeerd'

PDF document | 525 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Stukken 5 september 2018_Geredigeerd'

PDF document | 386 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Stukken 15 maart 2018 - Agenda werkgroep Nedmag 15-03-2018_Geredigeerd'

PDF document | 160 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Stukken 15 maart 2018 - FW Vervangen meetopnemers anayse data peilbuizen_Geredigeerd'

PDF document | 395 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Stukken 15 maart 2018_Geredigeerd'

PDF document | 382 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Mails SodM, Nedmag - SGS bodemdalingsstudie, 27 augustus 2018 - 20180419 SGS report Nedmag subsidence modelling - VE5-6_Geredigeerd'

PDF document | 3,4 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Mails SodM, Nedmag - SGS bodemdalingsstudie, 27 augustus 2018_Geredigeerd'

PDF document | 96 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Meetregister bij meetplan 2018 (Rapport Antea, 12 september 2018)_Geredigeerd'

PDF document | 17,1 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18004844 VE-5 en VE- 6 Maximale initiele cavernevolume (Memo)_Geredigeerd'

PDF document | 509 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18016444 VE-5 en VE- 6 Maximale initiele cavernevolume_Geredigeerd'

PDF document | 3,9 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18033527 Telefoongesprek Handhavingsverzoek en plaatsen stove pipe_Geredigeerd'

PDF document | 228 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18056024 VE-5 en VE- 6 Maximale initiele cavernevolume (Reactie Nedmag)_Geredigeerd'

PDF document | 1,9 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18056730 VE-5 en VE- 6 Maximale initiele cavernevolume (Vraag SodM onderbouwing)_Geredigeerd'

PDF document | 223 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18061255 VE-5 en VE- 6 Maximale initiele cavernevolume (Onderbouwing Nedmag)_Geredigeerd'

PDF document | 109 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18071993 Drilling program VE-5 en Containment capacity (Vergaderverslag intern)_Geredigeerd'

PDF document | 268 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18075021 Verklaring geen bedenkingen gemeente (30 mei 2017) - Verklaring van geen bedenkingen gemeente Veendam_Geredigeerd'

PDF document | 362 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18075021 Verklaring geen bedenkingen gemeente (30 mei 2017)_Geredigeerd'

PDF document | 362 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18081005 VE-5 EN VE-6 GEMEENTE MIDDEN GRONINGEN Handhavingsverzoek naleving instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan Veendam_Geredigeerd'

PDF document | 6,1 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18086260 Uitbreiding VE-5 en VE-6 plannen (Tel Goense-Bruning 30 april 2018)_Geredigeerd'

PDF document | 613 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18161996 DT overleg discussie (9 juli 2018 presentatie)_redacted_Geredigeerd'

PDF document | 349 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18170441 VE-5 en VE-6 - Status winningsplan en uitbreiding (Brief aan Nedmag)_Geredigeerd'

PDF document | 4,4 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18170618 Nader advies over aanvraag omgevingsvergunning Nedmag (Brief aan EZK)_Geredigeerd'

PDF document | 4,1 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18199788 NEDMAG IS HET NIET EENS MET DE STELLINGNAME VAN SODM OVER ZOUTWINNING VOORDAT NIEUW WINNINGSPLAN GEREED IS_Geredigeerd'

PDF document | 14 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18204631 Nedmag boren putten VE5 6 binnen bodemdalingsruimte_Geredigeerd'

PDF document | 192 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18205334 DT aanbieding Nedmag putten VE5-6 ivm memo - Nedmag boren putten binnen bodemdalingsruimte_Geredigeerd'

PDF document | 103 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18212936 Communicatieplan Nedmag - Tijdlijn lopende zaken (DT-oplegnotitie)_Geredigeerd'

PDF document | 253 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18217889 Vragen SodM aan TNO over Nedmag bodemdalingseffecten VE-5 en VE-6 (Mail 15 augustus 2018)_Geredigeerd'

PDF document | 399 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18169890 EZK Verzoek nader advies over aanvraag omgevingsvergunning Nedmag (5 juli 2018)_Geredigeerd'

PDF document | 4,1 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 1 1. Verzoek regulier advies uitgebr proc - waterschao_Geredigeerd'

PDF document | 115 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 1. Verzoek regulier advies uitgebr proc - gemeente enkel RA_Geredigeerd'

PDF document | 114 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 1. Verzoek regulier advies uitgebr proc - provincie_Geredigeerd'

PDF document | 115 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 1. Verzoek regulier advies uitgebr proc - sodm_Geredigeerd'

PDF document | 89 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 2. planning up'

PDF document | 148 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 aanvraag_Geredigeerd'

PDF document | 157 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 Archiveringsoverzicht_Geredigeerd'

PDF document | 79 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 audittrail_Geredigeerd'

PDF document | 112 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 Bijlage 1 Mer beoordelingsbesluit_Geredigeerd'

PDF document | 419 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 Bijlage 2 QRA_Geredigeerd'

PDF document | 320 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 Bijlage 3 Gegevens boorinstallatie_Geredigeerd'

PDF document | 1,4 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 Bijlage 4 Akoestisch onderzoek_Geredigeerd'

PDF document | 1,3 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 Bijlage 4a Assessment sound barrier_Geredigeerd'

PDF document | 471 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 Bijlage 4b Sound technical report'

PDF document | 6,8 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 Bijlage 5 Bodemonderzoek_Geredigeerd'

PDF document | 6,7 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 Bijlage 6 Posities peilbuizen_Geredigeerd'

PDF document | 745 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 Bijlage 7 AERIUS berekening_Geredigeerd'

PDF document | 269 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3554325 Toelichting aanvraag_Geredigeerd'

PDF document | 1.007 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18073983 3554325 WHC-1 Nedmag verzoek om advies omgevingsvergunningaanvraag diepbroringen_Geredigeerd'

PDF document | 410 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18092406 Ontvangen advies gemeente Veendam diepboringen WHC 1 Nedmag Ommelanderwijk 156a OLO 3554325) - Integraal advies..._Geredigeerd'

PDF document | 2 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18092406 Ontvangen advies gemeente Veendam diepboringen WHC 1 Nedmag Ommelanderwijk 156a OLO 3554325)_Geredigeerd'

PDF document | 760 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18092416 3554325 WHC-1 Nedmag reactie SodM ontvangen advies gemeente Veendam diepboringen Ommelanderwijk 156a_Geredigeerd'

PDF document | 770 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18095910 Bericht aanvulling opgevraagd aanvraag Wabo WHC-1 diepboringen Nedmag - Verzoek nadere informatie Ommelanderwijk 156a_Geredigeerd'

PDF document | 470 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18095910 Bericht aanvulling opgevraagd aanvraag Wabo WHC-1 diepboringen Nedmag - Verzoek nadere informatie_Geredigeerd'

PDF document | 2 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18095910 Bericht aanvulling opgevraagd aanvraag Wabo WHC-1 diepboringen Nedmag OLO 3554325) - Opvragen aanvullingen... _Geredigeerd'

PDF document | 785 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18095910 Bericht aanvulling opgevraagd aanvraag Wabo WHC-1 diepboringen Nedmag OLO 3554325)_Geredigeerd'

PDF document | 778 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18101428 FW Bericht aanvulling opgevraagd aanvraag Wabo WHC-1 diepboringen Nedmag OLO 3554325)_Geredigeerd'

PDF document | 785 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18111796-v1-3554325 WHC-1 Nedmag adviezen provincie Groningen en Waterschap Hunze en Aa s ... - Ontvangen advies Waterschap_Geredigeerd'

PDF document | 2,6 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18111796-v1-3554325 WHC-1 Nedmag adviezen provincie Groningen en Waterschap Hunze en Aa s ... _Geredigeerd'

PDF document | 633 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18111845-v1-3554325 WHC-1 Nedag aanvullingen ontvangen 20180528 - 2. planning up_Geredigeerd'

PDF document | 146 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18111845-v1-3554325 WHC-1 Nedag aanvullingen ontvangen 20180528 - Aanvulling geluid en trillingen_Geredigeerd'

PDF document | 3,3 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18111845-v1-3554325 WHC-1 Nedag aanvullingen ontvangen 20180528 - Aanvulling Toelichting aanvraag 3554325_Geredigeerd'

PDF document | 330 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18111845-v1-3554325 WHC-1 Nedag aanvullingen ontvangen 20180528 - Kotter - Landbohranlage T-45_Geredigeerd'

PDF document | 4,7 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18111845-v1-3554325 WHC-1 Nedag aanvullingen ontvangen 20180528 - Kotter - Landbohranlage T-208_Geredigeerd'

PDF document | 9 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18111845-v1-3554325 WHC-1 Nedag aanvullingen ontvangen 20180528_Geredigeerd'

PDF document | 261 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019