Besluit Wob-verzoek inzake zoutwinning Nedmag (februari 2019) deel 3

Download '17094655-v1-2872733_WHC_2_Nedmag_aanvulling_Ruimtelijke_onderbouwing__Geredigeerd'

PDF document | 591 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17121665-v1-Brief_gemeente_Hoogezand- - 08-14_Brief_college_b&w_Hoogezand-Sappemeer_aan_EZ_nieuwe_boorgaten_..._Geredigeerd'

PDF document | 781 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17132299-v1-3000245_WHC-1_II_Nedamg_aanvullende_vraag_over_verzoek_advies_over_de_aanvraag_Uitbreiding_en_..._Geredigeerd'

PDF document | 506 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17138447 3000245 WHC 1 Nedmag aanvullingen ontvangen 20170831_Geredigeerd'

PDF document | 213 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17140185-v1-3000245_WHC-1_Nedmag_reactie_op_de_aanvraag_voor_aanvullingen__Geredigeerd'

PDF document | 512 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17140567-v1-3000345_WHC-1_Nedmag_reactie_SodM_op_de_aanvulling_Geredigeerd'

PDF document | 544 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17172110-v1-3000245_WHC-1_Nedmag_aanvulling_19_oktober_2017_memo - Memo beantwoording vervolgvragen EZ ..._Geredigeerd'

PDF document | 232 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17172110-v1-3000245_WHC-1_Nedmag_aanvulling_19_oktober_2017_memo_Geredigeerd'

PDF document | 211 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17179043-v1-3000245_WHC1_Nedag_advies_SodM_uitbreiden_terrein_ivm_boringen_VE-5_en_VE-6__Geredigeerd'

PDF document | 523 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17191131-v3-Ontwerpbesluit_omgevingsvergunning_voor_de_inrichting_WHC-1_2_Geredigeerd'

PDF document | 21,9 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18031899-v1-3000245_WHC_1_Nedmag_reactie_SodM_op_zienswijzen_Omgevingsvergunninguitbreiding_en_renovatie_20170530__Geredigeerd'

PDF document | 576 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18033540-v1-3000245_WHC-1_Nedmag_reactie_Nedmag_op_zienswijzen_Omgevingsvergunning_WHC_1 - zware metalen ..._Geredigeerd'

PDF document | 122 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18033540-v1-3000245_WHC-1_Nedmag_reactie_Nedmag_op_zienswijzen_Omgevingsvergunning_WHC_1_2_Geredigeerd'

PDF document | 694 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18049947-v1-3000245_WHC_1_Nedmag_zienswijze_ongelakt_van_de_ontwerpbeschikking_van_1_decem - , WHC-1, Reactie op zienswijzen ..._Geredigeerd'

PDF document | 123 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18049947-v1-3000245_WHC_1_Nedmag_zienswijze_ongelakt_van_de_ontwerpbeschikking_van_1_december_2017__Geredigeerd'

PDF document | 515 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Nedmag Reactie op zienswijzen omgevingsvergunning WHC-1_Geredigeerd'

PDF document | 682 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'SodM reactie zienswijze - Mail_Geredigeerd'

PDF document | 515 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'SodM reactie zienswijze -Nedmag, WHC-1, Reactie op zienswijzen omgevingvergunning_Geredigeerd'

PDF document | 123 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'WHC 1,uitbreiden terrein ivm boringen VE-5 en VE-6_Geredigeerd'

PDF document | 147 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496057866033_Toelichting_aanvraag_RevA'

PDF document | 1,5 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496058018237_Bijlage_1a_Ruimtelijke_onderb_RevB'

PDF document | 26,4 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496058114927_Bijlage_2-1_AIM_Melding_Geredigeerd'

PDF document | 252 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Besluit Wob-verzoek inzake zoutwinning Nedmag (februari 2019) deel 3'

PDF document | 109 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496058403097_Bijlage_3_Luchtkwal__incl_Aerius'

PDF document | 1,4 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496058475190_Bijlage_4_Situatietek_WHC-1_huidig_Geredigeerd'

PDF document | 111 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496058525238_Bijlage_5_Situatietek_WHC-1_toekomst_Geredigeerd'

PDF document | 202 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496058585668_Bijlage_6_Akoestisch_onderzoek'

PDF document | 1,9 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496058651842_Bijlage_7_Nulsituatie_bodemonderzoek_Geredigeerd'

PDF document | 5,3 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496058762871_Bijlage_8_Bodemrisicoanalyse_Geredigeerd'

PDF document | 11 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496058815085_Bijlage_9_Quickscan_Wet_natuur_Geredigeerd'

PDF document | 1,4 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496059176959_bijlage_10_AANZICHTEN_BESTAAND_Geredigeerd'

PDF document | 537 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496059281475_bijlage_11_AANZICHTEN_NIEUW_Geredigeerd'

PDF document | 557 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496403237460_2._planning_up_Geredigeerd'

PDF document | 146 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496403268209_1._Verzoek_regulier_advies_uitgebr_proc_-_overig_Geredigeerd'

PDF document | 142 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496403284450_1._Verzoek_regulier_advies_uitgebr_proc_-_provincie_Geredigeerd'

PDF document | 146 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496403299336_1._Verzoek_regulier_advies_uitgebr_proc_-_sodm_Geredigeerd'

PDF document | 116 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496824549679_audittrail_Geredigeerd'

PDF document | 164 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496824549715_aanvraag_Geredigeerd'

PDF document | 163 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1496824551370_Archiveringsoverzicht_Geredigeerd'

PDF document | 76 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1497420389825_Ruimtelijke_onderbouwing_RevA'

PDF document | 4,7 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1497873251841_Bijlage_12_Situatie_bestem__bestaand_Geredigeerd'

PDF document | 136 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1497873335713_Bijlage_13_Situatie_bestem_nieuw_Geredigeerd'

PDF document | 165 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1497873534495_Bijlage_4a_Situatie_tek_huidig_Geredigeerd'

PDF document | 155 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1497873642073_Bijlage_5a_Situatie_tek_nieuw_Geredigeerd'

PDF document | 106 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1497873770233_Bijlage_10a_Aanzichten_bestaand_2_Geredigeerd'

PDF document | 63 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1497873821883_Bijlage_11a_Aanzichten_nieuw_2_Geredigeerd'

PDF document | 197 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1497873911907_Bijlage_14_Plattegr_utility_gebouw_Geredigeerd'

PDF document | 183 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1497874017006_Bijlage_15_Doorsnede_tek_utility_geb_Geredigeerd'

PDF document | 108 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1503403374905_50106-10-1332_constructiebrief_Geredigeerd'

PDF document | 1,9 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1503403581228_1142000_-_Begane_grondvloer_Geredigeerd'

PDF document | 152 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1503403669029_1142001_-_Verdieping_Geredigeerd'

PDF document | 152 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1503403768391_1142002_-_Dakoverzicht_Geredigeerd'

PDF document | 57 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1503403810120_1142003_-_Gebruiksfuncties_Geredigeerd'

PDF document | 82 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1503403895333_1142099_-_Fundering-Riolering_Geredigeerd'

PDF document | 111 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1503403941028_1143001_-_Gevelaanzichten_Geredigeerd'

PDF document | 593 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1503404051003_1144001_-_Doorsnede_A-A___B-B_Geredigeerd'

PDF document | 87 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1503404101296_1145001_-_Principe_details_Geredigeerd'

PDF document | 50 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '3000245_1503582405914_50106-10-1332_constructiebrief_Rev-A_Geredigeerd'

PDF document | 1,9 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17206929 Aanmeldnotitie bijlage 1 Brief SodM aan EZ 24-08-2017 VE5 en VE6 vallen binnen winningsplan_Geredigeerd'

PDF document | 219 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17206929 Aanmeldnotitie bijlage 2 Quickscan Wet natuurbescherming_Geredigeerd'

PDF document | 1,4 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17206929 Aanmeldnotitie bijlage 3 AERIUS berekening 15-11-2017_Geredigeerd'

PDF document | 269 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17206929 Aanmeldnotitie bijlage 4 Nulsituatie bodemonderzoek deelgebied 3_Geredigeerd'

PDF document | 5,3 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17206929 Aanmeldnotitie bijlage 5 Archeologisch onderzoek WHC-1_Geredigeerd'

PDF document | 4,6 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17206929 Aanmeldnotitie diepboringen WHC-1 definitief 16-11-2017_Geredigeerd'

PDF document | 829 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17206929-v1-WHC_1_Nedmag_verzoek_advies_aanmeldingsnotitie_mer-beoordeling_twee_diepboringen_ten_behoeve_van_zoutwinning_Geredigeerd'

PDF document | 374 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '17206967-v1-WHC-1_Nedmag_aanmeldingsnotitie_mer-beoordeling_is_ontvangen_20171116_advies_van_SodM_wordt_verwacht_begin__medio_januari_2018 (002)'

PDF document | 507 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18008060-v1-WHC-1_Nedmag_vraag_naar_advies_van_N&B_mer-beoordeling_Geredigeerd'

PDF document | 513 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download '18008097-v1-WHC-1_Nedmag_reactie_EZ_advies_zal_in_de_middag_verwacht_worden__Geredigeerd'

PDF document | 516 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Boring Nedmag VE-5 en VE-6 MER beoordeling 180108 - Advies SodM'

PDF document | 111 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Boring Nedmag VE-5 en VE-6 MER beoordeling 180108_Geredigeerd'

PDF document | 541 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019