Besluit Wob-verzoek zoutput TR-5 Nedmag

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) publiceert op verzoek 31 documenten over zoutput TR-15 van Nedmag in Veendam.

Een burger heeft in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) op 27 december 2019 een verzoek gedaan om documenten over een zoutput van Nedmag in te mogen zien. Het gaat om documenten over put TR-5 op zoutwinningslocatie WHC-2 aan de Nedmagweg 199 te Veendam. Daartoe behoren ook alle documenten die betrekking hebben op de reden(en) om deze put opnieuw te verbuizen, zoals de conditie van de bestaande buizen. De verzoeker vraagt om documenten vanaf april 2018. Het gaat om 33 documenten totaal. Twee documenten waren al openbaar.  De overige 31 documenten maakt SodM in het kader van dit verzoek openbaar.

Download 'Put TR-5 van Nedmag 1'

PDF document | 3 pagina's | 2 MB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 2'

PDF document | 4 pagina's | 777 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 3'

PDF document | 3 pagina's | 828 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 4'

PDF document | 2 pagina's | 712 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 5'

PDF document | 6 pagina's | 796 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 6'

PDF document | 3 pagina's | 761 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 7'

PDF document | 2 pagina's | 663 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 8'

PDF document | 2 pagina's | 234 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 9'

PDF document | 2 pagina's | 590 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 10'

PDF document | 1 pagina | 225 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 11'

PDF document | 11 pagina's | 685 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 12'

PDF document | 1 pagina | 545 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 13'

PDF document | 2 pagina's | 663 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 14'

PDF document | 1 pagina | 437 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 15'

PDF document | 1 pagina | 415 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 16'

PDF document | 4 pagina's | 631 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 17'

PDF document | 4 pagina's | 631 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 18'

PDF document | 2 pagina's | 527 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 19'

PDF document | 39 pagina's | 7,2 MB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 20'

PDF document | 2 pagina's | 293 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 21'

PDF document | 12 pagina's | 3 MB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 22'

PDF document | 2 pagina's | 267 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 23'

PDF document | 11 pagina's | 4,3 MB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 24'

PDF document | 15 pagina's | 703 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 25'

PDF document | 6 pagina's | 4,9 MB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 26'

PDF document | 2 pagina's | 274 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 27'

PDF document | 34 pagina's | 7,8 MB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 28'

PDF document | 14 pagina's | 120 kB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 29'

PDF document | 79 pagina's | 17,7 MB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 30'

PDF document | 13 pagina's | 2 MB

Wob-verzoek | 24-03-2020

Download 'Put TR-5 van Nedmag 31'

PDF document | 13 pagina's | 1,9 MB

Wob-verzoek | 24-03-2020