Openbaarmaking informatie injectiewater Twente

Begin februari 2021 heeft de Stichting Stop Afvalwater Twente (SSAT) een brief gestuurd aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarin ze hun zorgen uitten over de injectie van productiewater in de diepe ondergrond door de NAM en het toezicht erop. SodM is vervolgens in gesprek gegaan met SSAT om hun zorgen beter te begrijpen en vragen te beantwoorden. Eén van de zorgpunten was het gebrek aan transparantie. Naar aanleiding van de gesprekken heeft een vertegenwoordiger van SSAT meerdere Wob-verzoeken ingediend, en SodM heeft - binnen de wettelijke kaders - de gevraagde informatie versterkt.

Download 'Besluit Wob-verzoek jaarrapportages waterinjectie Schoonebeek 2019 en 2020 (11 mei 2021)'

PDF document | 5 pagina's | 173 kB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download '2020 Jaarrapportage waterinjectie Schoonebeek (NAM)'

PDF document | 27 pagina's | 2,8 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download '2019 Jaarrapportage waterinjectie Schoonebeek (NAM)'

PDF document | 27 pagina's | 2,7 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Besluit Wob-verzoek Technische metingen binnenbuis putten ROW02, 04 en 05 (waterinjectie Twente) 25 januari 2021'

PDF document | 7 pagina's | 266 kB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Besluit Wob-verzoek Technische metingen binnenbuis putten ROW07 (waterinjectie Twente) 13 april 2021'

PDF document | 3 pagina's | 112 kB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Technische metingen binnenbuis putten ROW02 (Expro namens NAM) - Engelstalig'

PDF document | 4,2 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Technische metingen binnenbuis putten ROW04 (Expro namens NAM) - Engelstalig'

PDF document | 3,6 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Technische metingen binnenbuis putten ROW05 (Expro namens NAM) - Engelstalig'

PDF document | 3,7 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Technische metingen binnenbuis putten ROW07 (Expro namens NAM) - Engelstalig'

PDF document | 3,8 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Besluit Wob-verzoek Communicatie SodM-EZK-NAM over waterinjectie in Twente (oktober 2019 - januari 2021) 12 mei 2021'

PDF document | 160 kB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Communicatie SodM-EZK over waterinjectie in Twente inclusief inventarislijst'

PDF document | 3,9 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Communicatie SodM-NAM-EZK over waterinjectie in Twente inclusief inventarislijst'

PDF document | 5,3 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Communicatie SodM-NAM over waterinjectie in Twente inclusief inventarislijst - deel 1'

PDF document | 9,6 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Communicatie SodM-NAM over waterinjectie in Twente - deel 2'

PDF document | 12,4 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Communicatie SodM-NAM over waterinjectie in Twente - deel 3'

PDF document | 17,1 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Communicatie SodM-NAM over waterinjectie in Twente - deel 4'

PDF document | 5,5 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Besluit Wob-verzoek onderzoeken casings ROW02, ROW04, ROW05 en ROW07 (waterinjectie Twente) 21 mei 2021'

PDF document | 111 kB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Besluit Wob-verzoek EP201701214429 (waterinjectie Twente) 27 augustus 2021'

PDF document | 154 kB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'EP201701214429 - Technical evaluation of Twente water injection wells 6 years after start of injection (Engelstalig, januari 2017)'

PDF document | 1,4 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Besluit Wob-verzoek CBL-metingen ROW04 en ROW05 en methaanlekkage ROW07 (waterinjectie Twente) 8 september 2021'

PDF document | 354 kB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Inspectierapport methaanlekkage ROW07 (1977)'

PDF document | 1,1 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Inspectierapport SodM methaanlekkage ROW07 (maart 2015)'

PDF document | 951 kB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'Reactie NAM op inspectierapport SodM methaanlekkage ROW07 (juli 2015)'

PDF document | 1,6 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Download 'SHELL Risicoanalyse methaanlekkage ROW07 (Engelstalig, augustus 2016)'

PDF document | 3,3 MB

Wob-verzoek | 12-05-2021

Extra uitleg over de technische metingen binnenbuis putten waterinjectie Twente

De metingen van de binnenbuis van de putten voor de injectie van productiewater worden met een zogeheten 'multifinger caliper' gedaan. Dit apparaat laat men in de injectieput zakken en meet de vorm van de binnenbuis. Deze metingen worden jaarlijks gedaan. Door de metingen te vergelijken, kan de verandering van de vorm van de binnenbuis worden afgelezen. Naar aanleiding van de metingen van ROW02 in 2019, heeft de NAM de injectie van productiewater via deze put stilgelegd. De metingen gaven aan dat de binnenbuis plaatselijk vervormd was, maar nog wel intact.

De rapporten zijn technisch van aard en daarom moeilijk toegankelijk voor niet-experts. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze rapporten, stuur uw vragen naar info@sodm.nl. Dan zorgen wij ervoor dat u in contact komt met een technisch expert van SodM.    

Over openbaarmaking via de Wob

SodM mag niet zo maar informatie openbaar maken. Zo moeten wij bijvoorbeeld persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens verwijderen. Als er informatie in een document staat dat buiten de reikwijdte van het Wob-verzoek valt, dan mogen wij dat niet openbaarmaken. Dit zijn de redenen waarom sommige informatie uit deze documenten is verwijderd.