Besluit Wob-verzoek SodM-advies m.e.r. beoordelingsbesluit L11d Clover

SodM publiceert op verzoek haar advies over m.e.r. beoordelingsbesluit L11d Clover van 21 mei 2021. Het advies gaat over de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport voor het uitvoeren van een exploratieboring door One Dyas in de Noordzee

Een burger heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur op 5 november 2021 een verzoek gedaan om het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport voor het uitvoeren van een exploratieboring door One Dyas in de Noordzee, circa 25 km ten noordwesten van Vlieland.

SodM heeft het gevraagde advies in haar bezit, en maakt deze daarom openbaar. Alle persoonsgegevens zijn uit de bestanden gelakt.