Besluit Woo-verzoek booractiviteiten Nedmag april-juni 2022

Een burger heeft op basis van de Wet open overheid op 13 juni 2022 een verzoek gedaan om communicatie, aantekeningen, notulen en verslagen over booractiviteiten en geluid van Nedmag tijdens de periode van 1 april 2022 tot en met 13 juni 2022.

Gelet op de omvang van het verzoek, heeft SodM met de omwonende afgesproken een prioritering van documenten te maken en deze in deelbesluiten (gedeeltelijk) openbaar te maken.

Op basis van deze afspraak maakt SodM 19 documenten openbaar. Alle persoonsgegevens zijn uit de documenten gelakt. 

Download 'Besluit Woo-verzoek booractiviteiten Nedmag april-juni 2022'

PDF document | 10 pagina's | 597 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Geluidsrapporten VE-5 Borgercompagnie (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 1 pagina | 569 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Nedmag VE5 Sound Report 13 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 1 pagina | 607 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Nedmag VE5 Sound Report 15 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 1 pagina | 619 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Nedmag VE5 Sound Report 17 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 1 pagina | 601 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Nedmag VE5 Sound Report 19 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 1 pagina | 611 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Nedmag VE5 Sound Report 21 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 1 pagina | 605 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Nedmag VE5 Sound Report 23 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 1 pagina | 612 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'E-mail Geluidsrapporten VE-5 Borgercompagnie (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 3 pagina's | 749 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'SodM Inspectiebrief en rapport INS 8412 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 1 pagina | 491 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Inspectierapport INS-8412 Nedmag 18 mei 2022 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 12 pagina's | 191 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Inspectiebrief INS-8412 Nedmag 18 mei 2022 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 1 pagina | 96 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Plan of action noise reduction (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 1 pagina | 115 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Follow-up inspectiebezoek 16-6-2022 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 3 pagina's | 711 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'POA VE5-6 Rig Site Noise Reduction Plan (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 1 pagina | 111 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Sound reduction guideline VE-56 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 2 pagina's | 296 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Rapport WHC1 (Borgercompagnie 158) 11-05-2022 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 3 pagina's | 808 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Rapport- WHC1 (Borgercompagnie 158) 08-06-2022 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 3 pagina's | 746 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Rapport- WHC1 (Borgercompagnie 158) 10-06-2022 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 3 pagina's | 763 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022

Download 'Rapport- WHC1 (Borgercompagnie 158) 13-06-2022 (booractiviteiten Nedmag april-juni 2022)'

PDF document | 3 pagina's | 756 kB

Wob-verzoek | 08-08-2022