Besluit Woo-verzoek verslagen en aantekeningen Regiegroep Aardbevingen

In aanvulling op een eerder verzoek, publiceert SodM verslagen en aantekeningen van de Regiegroep Aardbevingen over de ontwikkeling van de NPR 9998:2020. 

Een burger heeft op basis van de Wet open overheid op 4 januari 2022 een verzoek gedaan om verslagen en aantekeningen van de Regiegroep Aardbevingen. Het gaat om stukken over de aanpassing van de NPR 9998. De NPR 9998 is de praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen. Dit verzoek is een aanvulling op een eerder verzoek uit 2020.