Besluit Woo-verzoek conceptadvies SodM verlaging gaswinning Groningen (14 december 2012)

SodM publiceert op verzoek de conceptversie van haar advies over de verlaging van de gaswinning uit het Groningen-gasveld naar aanleiding van de aardbeving bij Huizinge in augustus 2012.  De definitieve versie is op 22 januari 2013 aan de minister van Economische Zaken gestuurd. 

In dit conceptadvies wordt nog gerefereerd aan het voorlopige, speculatieve model dat SodM als eerste vingeroefening voor de relatie tussen productie en het aantal bevingen had ontwikkeld. In het uiteindelijke advies heeft SodM er voor gekozen om alleen gebruik te maken van die onderdelen van het rapport waarover consensus met alle partijen bestond. Als gevolg daarvan zijn passages die op het speculatieve model betrekking hadden (te weten de verschillende scenario’s voor de productie en wat die scenario’s voor de seismiciteit zouden betekenen) verwijderd en is enkel het zogenaamde ‘film-rate’-effect opgenomen in het uiteindelijke advies van eind januari 2013.