Besluit Woo-verzoek NAM Stralingsbeschermingsdienst jaarverslag 2019

SodM publiceert op verzoek het jaarverslag van de NAM stralingsbeschermingsdienst uit 2019. Alle persoonsgegevens zijn uit het document gelakt. De NAM maakt dit verslag in het kader van de Kernenergiewet (KEW) vergunningen. 

Dit jaarverslag bevat:

  1. Een beschrijving van de stralingsbeschermingsdoelstellingen en een beoordeling van de effectiviteit van het stralingsbeschermingsbeleid.
  2. Een omschrijving van de status van de stralingsbeschermingsorganisatie en de in 2019 voorgedane wijzigingen.
  3. Een overzicht van Kernenergiewet of Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming gerelateerde onderwerpen en de wijzigingen die zich in 2019 met betrekking tot deze onderwerpen hebben voorgedaan.
  4. Informatie betreffende natuurlijke radioactieve stoffen (NORM/LSA).
  5. Informatie betreffende kunstmatige bronnen van ioniserende straling.
  6. Informatie betreffende dosimetrie en afwijkingen; waaronder ongewenste gebeurtenissen in verband met radioactiviteit en straling, waarbij NAM betrokken was.