Besluit Woo-verzoek documenten betreffende de boorput VE-5 (WHC-1) te Borgercompagnie

SodM publiceert op verzoek documenten over boorput VE-5 (WHC-1) te Borgercompagnie.

Een burger heeft op basis van de Wet open overheid op 2 maart 2023 een verzoek gedaan om alle dagrapporten betreffende de boorput VE-5 van Nedmag (WHC-1) te Borgercompagnie en alle documenten met betrekking tot de boring van VE-5 die gewisseld zijn tussen SodM en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Op basis van dit verzoekt maakt SodM zeven documenten openbaar. Alle persoonsgegevens zijn uit het document gelakt.  De overige documenten die binnen de reikwijdte van dit Woo-verzoek vallen zijn reeds openbaar. Op de inventarislijst is de openbare vindplaats van deze documenten weergegeven.