Aanvullend besluit Woo-verzoek documenten betreffende de boorput VE-5 (WHC-1) te Borgercompagnie

SodM publiceert in aanvulling op het Woo-besluit van 24 april 2023 twee aanvullende documenten. 
 

Een burger heeft op basis van de Wet open overheid op 2 maart 2023 een verzoek gedaan om alle dagrapporten betreffende de boorput VE-5 van Nedmag (WHC-1) te Borgercompagnie en alle documenten met betrekking tot de boring van VE-5 die gewisseld zijn tussen SodM en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Op basis van dit verzoek heeft SodM zeven documenten openbaar gemaakt op 24 april 2023. Met dit aanvullende besluit worden twee extra documenten openbaar gemaakt. Alle persoonsgegevens zijn uit de documenten gelakt.