Besluit Woo-verzoek documenten over de ontwikkeling van de boorputten VE-5 en VE-7 van Nedmag, locatie WHC-1 te Borgercompagnie, van 1 januari 2023 tot en met 23 juli 2023

SodM publiceert op verzoek documenten over de ontwikkeling van de boorputten VE-5 en VE-7 van Nedmag, locatie WHC-1 te Borgercompagnie, van 1 januari 2023 tot en met 23 juli 2023.

Een burger heeft op basis van de Wet open overheid op 23 juli 2023 een verzoek gedaan om documenten die betrekking hebben op de ontwikkeling van de boorputten VE-5 en VE-7 van Nedmag, locatie WHC-1 te Borgercompagnie, van 1 januari 2023 tot en met 23 juli 2023.

SodM maakt dertien documenten openbaar. Alle persoonsgegevens zijn uit de documenten gelakt. Ook is de informatie die buiten de genoemde aangelegenheid valt uit de documenten gelakt.