Besluit Woo-verzoek oorspronkelijke gaswinningsvergunning NAM Ternaard en Memorie van Toelichting

SodM publiceert op verzoek de oorspronkelijke gaswinningsvergunning van de NAM te Ternaard en de bijbehorende Memorie van Toelichting.

Een belangenvereniging heeft op basis van de Wet open overheid op 11 oktober 2023 een verzoek gedaan om de oorspronkelijke gaswinningsvergunning vaan de NAM te Ternaard en de bijbehorende Memorie van Toelichting.

SodM maakt 2 documenten volledig openbaar.