Advies SodM over wijziging gaswinning voor De Hoeve (Vermilion)

SodM concludeert dat de risico’s van de verlenging van de productie tot en met 2027 binnen de vereisten van het winningsplan uit 2011 vallen.

SodM heeft de risico’s van het verlengen van de gaswinning uit het gasveld De Hoeve (Weststellingwerf, Friesland) op 24 januari 2019 beoordeeld. SodM concludeert dat de winning van aardgas verlengd kan worden omdat er geen extra risico’s aan verbonden zijn. Vermilion is namelijk van plan hetzelfde volume te winnen als eerder gepland maar dan over een langere periode.

Procedure

Vermilion heeft de gevolgen van het langer produceren in kaart gebracht, en deze beschreven in een verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit. Het ministerie van EZK heeft SodM gevraagd of deze wijziging voor wat betreft productievolumes, bodemdaling en seismisch risico binnen de vereisten van het winningsplan uit 2011 vallen.

Vermilion blijft binnen vereisten winningsplan 2011

In het winningsplan 2011 wordt een bodemdaling voorspeld van 2 cm, zowel de huidige gemeten bodemdaling als de verwachte bodemdaling vallen binnen deze voorspelling. In het winningsplan 2011 is een seismisch risico analyse uitgevoerd, deze is nog steeds geldig en geeft een verwaarloosbaar risico op bevingen aan. Het totale volume aardgas dat Vermilion verwacht te produceren gedurende de verlengde productieperiode valt binnen de voorspelde bandbreedte uit het winningsplan 2011.  

Gewijzigd instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het gewijzigde instemmingsbesluit De Hoeve op 31 januari 2019 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.