Advies SodM over winningsplannen De Blesse, Blesdijke en Blesdijke-East (Vermilion)

SodM concludeert dat de risico’s op bodemdaling en bodemtrilling correct onderbouwd zijn.

SodM heeft het nieuwe gecombineerde winningsplan voor de gasvelden De Blesse, Blesdijke en Blesdijke-East op 30 augustus 2018 beoordeeld. SodM concludeert dat de risico’s op bodemdaling en bodemtrilling correct onderbouwd zijn.

Procedure
Vermilion heeft een nieuw winningsplan geschreven waarin de bestaande winningsplannen van de gasvelden De Blesse en Blesdijke worden samengevoegd, samen met een nieuw winningsplan voor het gasveld Blesdijke-East. Het ministerie van EZK heeft SodM gevraagd om dit nieuwe winningsplan te beoordelen op risico’s van bodemdaling en bodemtrilling.

Vermilion wil gasproductie weer opstarten
Vermilion wil de gasproductie in de velden De Blesse en Blesdijke weer opstarten. Ook wil Vermilion een nieuwe put boren om gas te winnen uit het gasveld Blesdijke-East. Het gas bevindt zich in de ondergrondse lagen Vlieland en Zechstein.

SodM beoordeelt dat de totale verwachte bodemdaling als gevolg van gaswinning in de drie velden minder dan 5 cm zal worden, vergelijkbaar met de bodemdaling zoals beschreven in de eerdere winningsplannen. De risicoanalyse voor bodemtrilling is uitgebreid met het nieuwe gasvoorkomen Blesdijke-East-Zechstein. Alle voorkomens laten een verwaarloosbare kans op bevingen door gaswinning zien. Alleen het voorkomen Blesdijke-Zechstein laat een iets hogere kans zien, maar ook dit valt nog steeds in de laagste risicocategorie.

SodM heeft de minister van EZK laten weten dat de bodemdaling en het seismisch risico correct zijn onderbouwd. Ook zijn de door Vermilion voorgestelde beheersmaatregelen voldoende om de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen.

Geactualiseerd instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-instemmingbesluit voor het winningsplan De Blesse-Blesdijke op 12 juni 2019 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.