Advies SodM over winningsplan Spijkenisse Intra (NAM)

SodM concludeert dat de risicobeoordelingen correct zijn onderbouwd.

SodM concludeert dat de risicobeoordelingen correct zijn onderbouwd en dat de voorgestelde beheersmaatregelen passend zijn voor de risico-inschattingen. Omdat er nog niet is geboord in het veld, adviseert SodM om de NAM een aanvulling op het winningsplan te laten sturen nadat er een boring is geplaatst.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-instemmingsbesluit Spijkenisse-Intra op 20 september 2018 ter inzage gelegd.