Hoe gaat Staatstoezicht op de Mijnen om met het coronavirus?

Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen. We volgen daarbij de adviezen van het RIVM en het Kabinet. Maatregelen rondom het coronavirus raken ook de sectoren waar SodM op toeziet. Hieronder kunt u lezen hoe wij hier mee omgaan.

Read here for information in English

Ons inspectiewerk

Als activiteiten waar SodM toezicht op houdt doorgaan onder de huidige omstandigheden,  controleert SodM via inspecties of deze activiteiten veilig worden uitgevoerd voor mens en milieu. Voor de inspecties die op locatie worden uitgevoerd, gelden de volgende maatregelen: 

  • Inspecties naar activiteiten met laag risico worden op afstand uitgevoerd;
  • Inspecties naar activiteiten met hoog risico gaan in beginsel door. Dit zijn inspecties naar aanleiding van ongevallen, calamiteiten, incidenten en booractiviteiten. SodM zal gegeven de snel veranderende omstandigheden steeds per situatie op dat moment beoordelen wat noodzakelijk is. Bij inspecties houden onze inspecteurs waar mogelijk 1,5 meter afstand;
  • Inspecties die op afstand worden uitgevoerd, zoals het beoordelen van werkprogramma’s van mijnbouwondernemingen, gaan gewoon door.
     

Ons toezicht op coronamaatregelen

De maatregelen rondom het coronavirus raken ook de sectoren waar SodM op toeziet. Veiligheid voor mens en milieu is daarbij onze eerste prioriteit.  SodM zal daarom de corona-maatregelen van ondernemingen  waar zij toezicht op houdt in de gaten houden om te kijken of de veiligheid goed geborgd is én blijft. In bepaalde gevallen staat SodM het verruimen van de arbeidstijden wegens corona toe, op bijvoorbeeld platforms of windparken op zee.

Onze bereikbaarheid

SodM volgt de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor onze bereikbaarheid. Calamiteiten kunnen 24/7 gemeld worden bij onze meldkamer. Ook onze voorlichting kan doorgaan. We zijn tijdens kantooruren via de e-mail en telefoon bereikbaar. 

Veelgestelde vragen over corona

Contact met SodM