Brief aan de Gemeente Rotterdam met advies over te nemen maatregelen inzake methaanemissies in IJsselmonde

In deze brief aan de Gemeente Rotterdam geeft SodM advies aan de Gemeente Rotterdam over de te nemen maatregelen om haar bouwplannen te realiseren op de Dwarsdijk locaties, waar methaan in de bodem is aangetroffen.

In deze brief aan de Gemeente Rotterdam adviseert de Gemeente Rotterdam over de beheersmaatregelen die genomen moeten worden op de Dwarsdijk locaties, waar gasmetingen methaan in de bodem hebben aangetoond. Daarnaast wordt in deze brief aangegeven dat de SodM de NAM heeft opgedragen om methaan metingen in de bodem van de Noorderhelling Oost locatie te herhalen.