Methaanemissies van actieve gaswinningslocaties

ECN/TNO onderzocht in opdracht van SodM de methaanuitstoot van 19 mijnbouwinstallaties op land. Dit onderzoek is onderdeel van het methaanprogramma van SodM. Het programma bestaat uit diverse deelonderzoeken. Hoofdoel van het methaanprogramma is om de methaanemissies van de sector zo laag mogelijk te krijgen. Om hier eerste stappen in te zetten, onderzocht SodM de verschillen tussen de daadwerkelijke methaanuitstoot en de uitstoot die de bedrijven zelf opgeven in hun milieujaarverslagen. Het ontwikkelen van een goede (meet)methode hiervoor was ook onderdeel van het onderzoeksprogramma.

Dit onderzoek van ECN/TNO toont aan dat de totaal gemeten uitstoot van methaan vergelijkbaar is met de uitstoot die de ondernemingen rapporteren. Er zijn wel verschillen. Er zijn installaties doorgemeten waarbij de uitstoot lager is dan gerapporteerd. Bij andere installaties is de uitstoot weer hoger. Vooral één locatie had een duidelijk hogere uitstoot dan het bedrijf rapporteerde. SodM voerde op basis van deze uitkomst aanvullend onderzoek uit op locatie. Met een speciale infrarood gasdetectie camera spoorde SodM de aardgaslekkages op. SodM heeft het bedrijf opgedragen om de gevonden lekkages te onderzoeken. Het bedrijf heeft daarop reparaties verricht aan diverse bronnen zodat de uitstoot is teruggedrongen.

Met de recente gegevens die het methaanprogramma oplevert, kijkt SodM opnieuw naar haar toezichtbeleid op methaan (uitstoot).