Inventarisatie van gasputten in de Noordzee die ondiepe gaslagen doorboren

TNO heeft voor SodM onderzocht of er in de Noordzee gasputten zijn geboord door ondiepe gaslagen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft TNO onderzoek laten doen om vast te stellen of er in het Nederlandse deel van de Noordzee gasputten zijn geboord door ondiepe gaslagen. Aanleiding van dit onderzoek waren publicaties in het kader van promotie-onderzoek door Lisa Vielstädte (uit 2015 en 2017) die stellen dat er door het doorboren van zo’n gaslaag methaan kan migreren naar de oppervlakte.

 TNO heeft geconstateerd dat 216 van de 2.027 putten offshore een ondiep gasgebied doorboren. TNO onderschrijft niet de conclusie van Vielstädte dat dit in alle gevallen betekent dat er daardoor op deze locaties methaan migreert naar de oppervlakte. Ook stelt TNO dat de door Vielstädte geschatte hoeveelheden methaan die zou ontsnappen vanuit de Noordzeebodem, een grote onnauwkeurige overschatting zijn.

SodM zal nu nader onderzoeken in hoeverre bij de door TNO gesignaleerde putten sprake is van methaanmigratie vanuit ondieper gelegen lagen langs de buitenkant van de verbuizing naar het oppervlak. Als dit het geval is en het nodig is dat mijnbouwondernemingen maatregelen nemen, zal SodM erop toezien dat dit gebeurt.